Metabolic Balance

Čtyři fáze metabolic balance:

V krátké Přípravnéfázi probíhá úvodní pohovor a odběr krve. Na základě laboratorních výsledků vystaví institut pro každého klienta individuální jídelníček. V této době (dva dny) se tělo připraví na změnu, která se zavedením nového jídelníčku nastane.

Během „Přísné“ fáze, která trvá nejméně 2 týdny, změní klient své stravovací návyky, dodržuje několik jednoduchých pravidel a volí potraviny i jejich množství výlučně z předepsaného jídelníčku. V této fázi dochází k intensivní regulaci tělesné hmotnosti a zlepšení zdravotního stavu.

V následné „Odlehčené“ přechodové fázi testují klienti opatrně potraviny, které doposud nebyly na jídelníčku. Každý pro sebe volí vhodné potraviny a sleduje přitom, jak tělo na novou situaci reaguje, zda se tyto změny nějak odrazí na hmotnosti nebo na zdravotním stavu.

„Udržovací“ fáze začíná ve chvíli, kdy je klient se svou nově dosaženou hmotností a zdravotním stavem spokojen, a není časově ohraničená. Dodržování zažitých pravidel a nově získaných stravovacích návyků, uvědomělý výběr potravin a začlenění pohybu do života umožní i nadále trvale udržet dosažené úspěchy.

Studio H-linie, OC Delta 3. patro, Fügnerova 667/7, Liberec 4, tel.: 776 244 322, e-mail: info@powerplatelbc.cz